Masfjorden vassverk

Beliggenhet: Masfjorden kommune Hordaland.

Byggherre: Masfjorden kommune.

Tidsrom: 1999-2000

Hovedentreprise bygging av nytt vannverk. Ca 2900m grøfter med rør og kummer samt trykkøkningsstasjon.