Referanser


Birkeland Entreprenørforretning har siden starten utført mange større og mindre arbeider innen kraftverk og samferdsel og kommunal teknikk.I kolonnen til venstre har vi lagt ut noen av dei med nøkkeltall og bilder.

Under ligger liste over det meste vi har gjort fra starten.

Referanseliste

2016 Fv 53 BermålstunnelenBeliggenhet: 

Årdal og Lærdal kommuner i Sogn og Fjordane.
Byggherre: Statens vegvesen, region vest.
Omfang: Total rehabilitering av ca 1600 meter vegtunnel.
Omfatter sprengning av havarinisje og nisje for teknisk bygg, kabelgrøfter med OPI-kanal i hele tunnelens lengde.
Levering og montering av teknisk bygg i nisje i tunnelen.
Fjellsikring i tunnel og i skjæringer i dagen.
Ca 2,0 km med nytt asfaltdekke.
Ca 25000 m2 med ny vann og frostsikring.
Ny elektro og SRO gjennom hele tunnelen.

2016 Gudvangen Stein AS

Beliggenhet: Gudvangen mellom Voss og Aurland.
Byggherre: Gudvangen Stein AS.
Omfang: Utsprengning av fjellhaller og tunneler for uttak av antonositt.

2015 Fv 57 Undalstunnelen

Beliggenhet: Gulen kommune i Sogn og Fjordane.
Byggherre: Statens vegvesen, region vest.
Omfang: Strossing og sikring av ca 600 meter tunnel, fra eksisterende profil til nytt profil T5,5 og T8,5.
Vann og frostsikring etter byggherrens anvisning.
Nytt drenssystem i hele tunnelen.
Grøfter med OPI - kanal i hele tunnelen.
Legging av nye asfaltdekker.
I forbindelse med dette prosjektet ble også nabotunnelene, Nese og Lund tunnel utbedret. Disse ligger også på Fv 57.

2015 Omløpstunnel Namsvassdammen

Beliggenhet: Røyrvik kommune i Nord Trøndelag.
Byggherre: NTE ( Nord Trøndelag Energi AS ).
Hovedentreprenør: Tore Løkke AS.
Omfang: Driving og sikring av 240 meter tunnel med varierende tverrsnitt fra 40 til 60 m2.

2015 Totalentreprise Nottveit Kraftverk

Beliggenhet: Modalen kommune i Hordaland.
Byggherre: Nottveit Energi AS.
Omfang: Driving og sikring av ca 120 meter tunnel med tverrsnitt på 27 m2, og kraftstasjonshall på ca 2200 fm3 i fjell.

2015 E39 Hordviktunnelen

Beliggenhet: Hordvik ved Steinestø i Bergen kommune.
Byggherre: Statens vegvesen, region vest.
Hovedentreprenør: One Nordic Kraftmontasje AS.
Omfang: Etablering av plasstøpt betongrekkverk i hele tunnelens lengde. Direkte forlagte trekkrør bak betongrekkverk.
Levering og montering av 2 stk tekniske bygg.
Kabelgrøfter og dekkearbeider i dagen.

2014 E16 Lærdalstunnelen

Beliggenhet: Mellom Aurland og Lærdal i Sogn og Fjordane.
Byggherre: Statens vegvesen, region vest.
Hovedentreprenør: One Nordic Kraftmontasje AS.
Omfang: Sprengning og sikring av 5 stk nisjer for nye tekniske bygg.
Diverse kabelgrøfter og fundamenteringsarbeider for nødnett i tunnelen.
I tillegg ble det utført grøfte og fundamenteringsarbeider på Hjelletunnelen, Skatestraumtunnelen og Flenjatunnelen.

2014 E39 Oppedal Fergekai

Beliggenhet: Gulen kommune i Sogn og Fjordane
Byggherre: Statens vegvesen, region vest.
Hovedentreprenør: Peab Norge AS.
Omfang: Alt grunn og maskinarbeider i forbindelse med bygging av nye Oppedal fergekai.

2014 E16 Stavenestunnelen

Beliggenhet: Vaksdal kommune i Hordaland.
Byggherre: Statens vegvesen, region vest.
Hovedentreprenør: Scanmatic Elektro AS.
Omfang: Utstrossing av nisjer i heng for vifter, sprengning av havarinisje og tunnel for teknisk bygg.
Levering og montering av 3 stk tekniske bygg.
Etablering av plasstøpt betongrekkverk i hele tunnelens lengde, ca 3000 meter. Direkte forlagte trekkrør bak betongrekkverk.

2013 Fv 541 Svardalstunnelen

Beliggenhet: Eikefjorden i Flora kommune.
Byggherre: Statens vegvesen, region Vest.
Omfang: Utstrossing av eksisterende tunnel, samt arbeider med vann og frostsikring.

2013 Totalentreprise tunnel til Mjåvann Industriområde

Beliggenhet: Songdalen kommune i Vest Agder.
Byggherre: Songdalen kommune.
Omfang: Prosjektering og utførelse av forbedret tilkomst til Mjåvann Industriområde.
Strossing av eksisterende tunnel til profil T12,5.
Etablering av gangfelt gjennom tunnelen.
Bygging av portaler i begge påhugg.
Elektroinstallasjoner.
Dekkearbeider.

2013 Fv 391 Skoranetunnelen

Beliggenhet: Gaular kommune i Sogn og Fjordane.
Byggherre: Statens vegvesen, region vest.
Omfang: Bygging av 600 meter ny vegtunnel med profil T5,5 til T8,5 samt ca 1,0 km med vei i dagen.
Komplett leveranse med teknisk bygg, alt av grøfter for drens og trekkerør, oppbygging av vegkropp, portaler, elektro og SRO, og arbeidene med vann og frostsikring i tunnelen.

2012 Green Mountain Data Centre

Beliggenhet: Rennesøy i Rogaland
Byggherre: Green Mountain Data Centre
Hovedentreprenør: NCC Construction
Omfang: Rensk og bolting av eksisterande vegtunnel.
Strossing,bolting og rensk av eksisterende fjellanlegg.
Driving av 40m ny tunnel.

2011 Totalentreprise tunnel og sjakt Seljestokken

Beliggenhet: Seljestokken i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane.
Byggherre: Norwegian Sandstone Export AS
Omfang: Ca 220 meter tunnel med profil T8,5 og 40 meter loddsjakt med areal 7,5 m2.

2011 Fv 60 HolentunnelenBeliggenhet: Stryn kommune i Sogn og Fjordane.

Byggherre: Statens Vegvesen
Omfang: Driving og sikring av ny tunnel med lengde på 280 meter med varierende tverrsnitt fra T8,5 til T10,5. Samt bygging av 1600 meter veg i dagen. Komplett leveranse med teknisk bygg, alt av grøfter for drens og trekkerør, oppbygging av veg-kropp, portaler, elektro, og arbeidene med vann og frostsikring i tunnelen.

2010 E 134 Austmannalitunnelen

Beliggenhet: Røldal i Odda kommune.
Byggherre: Statens vegvesen, region vest.
Omfang: Utstrossing og sikring av eksisterende vegtunnel.

2010 Driving og sikring av ny adkomsttunnel på Sløvåg Industriområde.

Beliggenhet: Sløvåg i Gulen kommune, Sogn og Fjordane.
Byggherre: Wergeland Holding AS
Omfang: Driving og sikring av ny adkomsttunnel til industriområde, profil T8,5.

2009 Rv 57 Sløvåg-Steine

Beliggenhet: Gulen kommune Sogn og Fjordane
Byggherre: Statens Vegvesen Sogn og Fjordane
Omfang: Utviding av Rv 57 Sløvåg-Steine til tofeltsveg samt utviding av eksisterende ferjekai.
Sprenging 12000m³, masseflytting 18000m³, grøfter for el og vann 1500m, asfalt 850t og plastring av sjøfylling 1100m².

2008-2009: Jøssang kraftverk

Beliggenhet: Jørpeland Rogaland
Byggherre: Jøssang kraft AS (Lyse energi AS)
Hovedentreprenør: Risa Rock AS.
Omfang: Driving og sikring av adkomsttunnel til kraftstasjon og trafohallsamt avløpstunnel. A=25m²-55m² 700m.
Driving og sikring av kraftstasjon og trafohall. Totalt volum 6200m³.

2006-2008: Fv 4 Fivelsdal-Sløvåg

Beliggenhet: Gulen kommune Sogn og Fjordane
Byggherre: Statens Vegvesen Sogn og Fjordane
Omfang:Bygging av ca 6,5km ny vei. Sprenging 174000m³,masseflytting
269000m³, plastring 3400m², stikkrenner Ø 400-1000 821m, rekkverk 2947m,
asfalt 4789t og plasstøpt betongbru 7m spenn.

2005-2008: Kløvtveit kraftverk

Beliggenhet: Gulen kommune Sogn og Fjordane
Byggherre: BKK
Omfang:Del 1: Driving av 660 lm tunnel med gjennomslag på 50m vanndybde,600m rørgate og 1,7 km anleggsvei i svært bratt terreng.
Del2: Driving av 3stk overføringstunneler på tilsammen 2025 lm herav et gjennomslag på 30m vanndybde, bygging av 7,5km anleggsvei og bygging av 2 mindre betongdammer samt lukekonstruksjoner.
Arbeidet vart utført i arbeidsfelleskap med Spilde entreprenør.

2003-2004: Klostergarasjen.Beliggenhet: Bergen sentrum.

Byggherre: Veidekke ASA
Kontraktsum: ca 3,1 mill.
Omfang: Opplasting og deler av transport av stein fra tunneler/haller samt
maskinell rensk i tunneler/haller. Totalt volum ca 92000fm³.

2003-2010: Kokstransport Mongstadraffineriet.Beliggenhet: Lindås kommune Hordaland.

Bygherre: Statoil Mongstad.
Kontraktsum: ca 20 mill.
Omfang: Opplasting og transport av koks på oljeraffineriet.

2003: Fv 686 Landsnes- Bog

Beliggenhet: Suldal kommune Rogaland.
Byggherre: Statens vegvesen
Omfang: Vann og frostsikring med PE-skum 4500m² samt noe fjellsikring med
bolt.

2002-2003: Fv 686 Landsnes- Bog

Beliggenhet: Suldal kommune Rogaland.
Byggherre: Statens Vegvesen, underentreprise Kruse Smith AS.
Omfang: Opplasting i tunnel.

2002-2003: Hyttegrend Bremnes.

Beliggenhet:Gulen kommune Sogn og Fjordane.
Byggherre: Bremnes ferie og fritid:
Omfang: Bygging av 2km vei, sprenging 1km VA grøft, legging av spillvann
og vannforsyning samt legging av 4km sjøledning for vannforsyning.

2001: Fv 188 Sædalsveien.

Beliggenhet: Bergen kommune Hordaland
Byggherre: Statens Vegvesen
Omfang: Opplasting i tunnel 20000fm³

2001: Fjellsikring Toloveien i Norheimsund

Beliggenhet: Kvam Herad kommune Hordaland.
Byggherre: Kvam Herad kommune
Omfang: Fjellsikring i dagen med bolter og nett.

2001: Bygging av molo Dingja.

Beliggenhet: Gulen kommune Sogn og Fjordane.
Byggherre: Per Fallebø
Omfang: Bygging av molo, vei og sprenging og planering av naustområde.
Totalt 10000m³.

2001: Lindås idrettspark byggetrinn 2.

Beliggenhet: Lindås kommune Hordaland
Byggherre: Lindås idrettslag
Omfang: Hovedentreprise sprenging 22000pfm³, masseflytting 33000m³ og
Va- grøfter med rørlegging 270m.

2000: Tankanlegg Sløvåg.

Beliggenhet: Gulen kommune Sogn og Fjordane
Byggherre: Hasan Tank AS
Omfang: Hovedentreprise bygging av tankgård i betong inkl. va arbeider.
Støping dekke 2750m², vegger 225m og sprøytebetong 400m².

2000: Kai 3 Sløvåg.

Beliggenhet: Gulen kommune Sogn og Fjordane.
Byggherre: NCC- Anlegg AS.
Omfang: Underentreprise sprenging og masseflytting 24000pfm³ samt
planering 10000m².

2000: Industriområde Sløvåg.

Beliggenhet: Gulen kommune Sogn og Fjordane
Byggherre: Sløvåg utvikling.
Omfang: Hovedentreprise opparbeiding av 14000m² industriområde.
Sprenging 21000m³, masseflytting, planering og VA-arbeider.

1999-2000: Masfjorden vassverk.

Beliggenhet: Masfjorden kommune Hordaland
Byggherre: Masfjorden kommune
Omfang: Hovedentreprise bygging av nytt vannverk. Ca 2900m grøfter med
rør og kummer samt trykkøkningsstasjon.

1999: Stølsvannsdammen.

Beliggenhet: Høyanger kommune Sogn og Fjordane
Byggherre: BKK
Omfang: Hovedentreprise påbygging og forsterkning av fylldam.
Ombygging av overløp i betong samt målestasjon i betong.

1998-1999: Berild kraftverk

Beliggenhet: Rauma kommune Møre og Romsdal
Byggherre: Rauma energi
Omfang: Delentreprise bygging av fyllingsdam, grunnarbeider for kraftstasjon,
trykkrør i dagen samt inntakskanal og sjakt.

1997-1998: Veg til Skarholmen.

Beliggenhet: Askøy kommune Hordaland
Byggherre: Askøy kommune
Omfang: Hovedentreprise bygging ny vei 1200m inkl. tunnel 85m T5 samt
VA- arbeider i heile veitraseen.

1997-1998: Fv 861 Stordalen

Beliggenhet: Masfjorden kommune Hordaland
Byggherre: Statens Vegvesen Hordaland
Omfang: Bygging av 1100m ny vei. Totalt 270000m³ masseflytting.

1996-1997: Rv 555 Nygårdstunnelene

Beliggenhet: Bergen kommune Hordaland
Byggherre: Statens Vegvesen Hordaland
Omfang: Underentreprenør opplasting og transport av 154000 tfm³ fra
tunnelene samt fjellsikring med bolter.

1997: Fjellsikring NSB tunnel Bergen.

Beliggenhet: Bergen kommune Hordaland
Byggherre: Statens Vegvesen Hordaland
Omfang: Rensk og sikring med bolt i tunnel.

1996: Rv 553 Trollhaugtunnelen

Beliggenhet: Bergen kommune Hordaland
Omfang: Armering av eksisterende vann og frostsikring, montering av nytt
PE- skum og strossing og reetablering av for trange tverrsnitt.

1996: Rv 5 Amlatunnelen parsell Mannheller- Skogly

Beliggenhet: Sogndal kommune Sogn og fjordane.
Byggherre: Statens Vegvesen Sogn og Fjordane.
Hovedentreprenør: Kruse Smith AS
Omfang: Reperasjon av eksist. brann-vann- og frostsikring, takplater og
korrugerte plater.

1996: Rv 13 Vallaviktunnelen og Rv Måbødaltunnelen

Beliggenhet: Eidfjord kommune Hordaland
Byggherre: Statens Vegvesen Hordaland.
Hovedentreprenør: E-service
Omfang:Reperasjon av eksist. brann-vann- og frostsikring.
Brannsikring og montering av nytt PE-skum samt strossing av for trange
tverrsnitt.

1996: Matre kraftverk dam Svartevatn

Beliggenhet: Masfjorden kommune Hordaland
Byggherre: BKK
Omfang: Bygging av vei til damfot samt påbygging/opprusting av dam.

1996: Lindås idrettspark

Beliggenhet: Lindås kommune Hordaland
Byggherre: Lindås idrettslag
Omfang: Bygging av fotballbane(gress), jordvoll og Va arbeider. Sprenging,
transport og utlegging. Totale masser 60000m³.

1996: Har i 1996 hatt mange forskjellige små og store oppdrag. Her kan nevnes:

Oppedal-Hestfossen:FjellsikringsarbeiderHestfossen og Åsebotn kraftverk: FjellsikringsarbeiderE16 Eidsvågtunnelen: Montering vann-frostsikring og lysbilder.E16 Lærdalstunnelen: Montering av vann- frostsikring.Rv569 Fuglebergtunnelen:Boring og sprenging for kummer.

1995: Rv1 MasfjordtunnelenBeliggenhet: Masfjorden kommune Hordaland

Byggherre: Statens Vegvesen Hordaland
Omfang: Opplasting og transport av 88000pfm³ fra tunnel til veilinjen samt
utlegging og komprimering i hele tunnelen. Graving grøfter, montering
kummer og rørlegging ca 4,1km.

1995: Har i 1995 hatt mange forskjellige små og store oppdrag.Her kan nevnes:

Rv5 Amlatunnelen: Montasje PE-skum og armering 13000m²
Røabanen Oslo:Montasje PE-skum.Kvalsundtunnelen Tromsø:Montasje PE skum 11000m2Diverse fjellsikringsarbeider.

1994-1995: E6 Gjevingåsentunnelen.Beliggenhet: Malvik kommune Sør Trøndelag

Byggherre: Statens Vegvesen Sør/Nord Trøndelag
Omfang: Sprenging og sikring av 1,5km veitunnel. Sprutbetong/
betongarbeider ca 1800m³.
Sprenging og sikring for ekstra utvidelse av tunneltversnittet 15000tfm³.
Utført i arbeidsfellesskap med Mika AS.

1991-1994: Rv625 FjærlandsveienBeliggenhet: Sogndal kommune Sogn og Fjordane

Byggherre: Statens Vegvesen Sogn og Fjordane
Omfang: Sprenging og sikring av 5,2km veitunnel T8, 10,2km vei
i dagen,2betongbruer og 7 plasstøpte betongkulverter.
Sprutbetong/betongarbeider ca 12000m³.

1990-1991: Stamvegen Oslo-Bergen, parsell Dale Bolstad.Byggherre: Statens Vegvesen Hordaland

Omfang: Sprenging og transport av 40000m³ fjell og rørleggings- arbeid i tunnelene m.m.

1988-1999: Matre kraftverk

Byggherre: BKK
Omfang: Bygging av 12km anleggsvei i krevende terreng fra Helland i
Modalen til Skjerevann fra 140 moh til 900 moh.
Bygging av 250m vanntunnel 7m² ved skjerevann, bygging av dam
Trollgjelet,8000m² samt bygging av internveger og avdekking
massetak morene. Tunnel Skjerevann og Dam Trollgjelet ble utført i
veiløst. Utført i arbeidfellesskap med Ansgar Birkeland AS.