Haukåtunnelen.

Beliggenhet: RV 614 Grov - Svelgen.

Byggherre: Statens vegvesen region vest.

Hovedentreprenør: Mesta A/S.

Tidsrom: Aug - Okt 2009.

Strossing og permanentsikring av eksisterende veitunnel 140 meter.

449 stk fullt innstøpt CT- bolt.