Kløvtveit Kraftverk

Beliggenhet: Gulen kommune

Byggherre: Bkk

Tidsrom:2005-2008

Del 1: Driving av 660 lm tunnel med gjennomslag på 50m vanndybde, 600m rørgate og 1,7km anleggsvei i svært bratt terreng.

Del2: Driving av 3stk overføringstunneler på tilsammen 2025 lm herav et gjennomslag på 30m vanndybde, bygging av 7,5km anleggsvei og bygging av 2 mindre betongdammer samt lukekonstruksjoner.

Arbeidet vart utført i arbeidsfelleskap med Spilde entreprenør.