Holen

INFORMASJON OM PROSJEKTET

  • Hovedentreprenør A/S Birkeland Entreprenørforretning
  • Total lengde 1600 meter
  • Derav tunnel 280 meter T8,5
  • Vegstandard H2
  • Sprenging i tunnel 20000m3
  • Sprenging i dagen 30000m3
  • Kostnad entreprise ca 38 mill eks mva
  • Sluttdato 14. okt 2011