Om oss

AS Birkeland Entreprenørforretning har kontorer og lager på industriområdet i Sløvåg. All virksomhet styres herfra. Vår spesielle geografisk plassering, med kort avstand til industrikai med tilhørende logistikk, gjør oss i stand til å arbeide over hele landet og samtidig være konkurransedyktige.

AS Birkeland Entreprenørforretning har en allsidig, god og moderne maskin- og utstyrspark.

AS Birkeland Entreprenørforretning har en rekke dyktige og medarbeidere, som også har lederansvar på spesielle prosjekter innenfor sine fagområder.

  • NS ISO 9002 danner grunnlaget for vårt kvalitetssikringssystem.
  • AS Birkeland Entreprenørforretning har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan og byggningsloven: UTF. tiltaksklasse 3, KUT. tiltaksklasse 3, SØK. tiltaksklasse 2, PRO. tiltaksklasse 2 KPR. tiltaksklasse 2
  • AS Birkeland Entreprenør forretning er godkjent av Achilles Systems AS som leverandør i StartBANK.
  • AS Birkeland Entreprenørforretning er godkjent i Sellihca Kvalifikasjonsordning for leverandører i Norden.
  • AS Birkeland Entreprenørforretning er godkjent som lærebedrift av yrkesopplæringsnemda i Hordaland.
  • Vi er godkjent i Anleggsmaskinførerfaget, Bygg-Anleggsfaget Betongfaget og Yrkessjåfør tunge kjøretøy. For tiden har vi ansatt to lærlinger.
  • AS Birkeland Entreprenørforretning har godstransportløyve datert 18.01.96, jf. § 5.