Fv 4 Fivelsdal-Sløvåg

Beliggenhet: Gulen kommune Sogn og Fjordane

Byggherre: Statensvegvesen Sogn og Fjordane

Tidsrom: 2006-2009

Hovedentreprise bygging av ca 6,5km ny fylkesvei.