Fjærlandsvegen
Parsell Frudalen-Vassli

Beliggenhet: Frudalen Sogn og fjordane.

Byggherre: Statens vegvesen Sogn og fjordane.

Tidsrom: 1991-1994

Hovedentreprise bygging 15,2km riksveg, herav 5,1km tunnel T8 og 10,1km vei i dagen samt to bruer i betong med spenn på henholdsvis 22 og 24 meter og 7 plasstøpte betongkulverter.

Arbeidet ble utført i arbeidsfelleskap med Mika a/s. Andel 50%.