Furnes Fv4

Informasjon om prosjektet

  • Hovedentreprenør A/S Birkeland Entreprenørforretning
  • Etablering av 3 møteplasser før omklassifisering fra fylkesvei til kommunal vei
  • Arbeidet er utført av Øksnes Anlegg AS
  • Kontraktsverdi, ca 3 mill
  • Byggeperiode, fra september 2014 til november 2014