Berild kraftverk

Beliggenhet: Åndalsnes

Byggherre: Rauma energi

Tidsrom: 1998-1999

Delentreprise bygging av fyllingsdam, grunnarbeider for kraftstasjon, trykkrør i dagen samt inntakskanal og sjakt.