AS Birkeland Entreprenørforretning ble etablert i sin nåværende form i 1990.

En vesentlig del av firmaet nøkkelpersonale har bred erfaring fra store fjellanlegg, tunneler, sprengningsarbeider, masseflytting, veibygging, civil-arbeider ved gass- og oljeraffinerier, kraftverksutbygging, damanlegg og kommunaltekniske arbeider.

Vårt mål er å være en allsidig og attraktiv entreprenør for oppdragsgivere innen anleggsbransjen.

AS Birkeland Entreprenørforretning retter sin aktivitet spesielt mot følgende felt:

  • Tunnelarbeider
  • Veibygging
  • Dambygging
  • Kommunalteknisk arbeider (VA)
  • Masseflytting/transport
  • Sprengningsarbeider
  • Sikringsarbeider, montering av PE-skum og fjellsikring