AS Birkeland Entreprenørforretning ble etablert i sin nåværende form i 1990

Bedriften har i dag ca 30 ansatte, inkludert lærlinger. 

Firmaets nøkkelpersonale har bred erfaring fra store fjellanlegg, tunneler, sprengningsarbeider, masseflytting, veibygging, sivilarbeider ved gass- og oljeraffinerier, kraftverksutbygging, damanlegg og kommunaltekniske arbeider.

Vårt mål er å være en allsidig og attraktiv entreprenør for oppdragsgivere innen anleggsbransjen.

AS Birkeland Entreprenørforretning retter sin aktivitet spesielt mot følgende felt:

  • Driving av tunneler, fjellhaller og sjakter
  • Rehabilitering av eksisterende veitunneler
  • Etterarbeid i nye tunneler
  • Veibygging
  • Dambygging
  • Kommunalteknisk arbeider (VA)
  • Masseflytting/transport
  • Sprengningsarbeider i dagsone
  • Sikringsarbeider, montering av PE-skum og fjellsikring